تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی آب و فاضلاب  و پایش آب 

1. اسپکتروفتومتر تخصصی آب و فاضلاب

2. دستگاه جذب اتیم ( اتیک ابزربشن)

3. کروماتوگراف جرمی GC-MS

4. یون کروماتوگراف ION Chromatograph

5. HPLC دو حلاله و چهار حلاله

6. فلیم فتومتر

7. کدورت سنج رومیزی و پرتابل

8. PH متر پرتابل و رومیزی

9. EC متر رومیزی و پرتابل

10. BOD متر

11. راکتور COD به همراه فتومتر

12. آون معمولی و فن دار

13. اینکوباتور معمولی و یخچالدار

14. CO2 اینکوباتور و CO2/O2 اینکوباتور

15. سیستم تمام اتوماتیک کجلدال هضم و تقطیر

16. ترازوی دقیق آزمایشگاهی

17. آب مقطر گیری یکبار و دوبار تقطیر

18. هود آزمایشگاهی میکروبی (لامینار) و هود شیمیایی

19. فریزر آزمایشگاهی

20. مواد شیمیایی

اخبار آزمایشگاهی:

فروش ویژه پایان سال تجهیزات آزمایشگاهی شروع شد .

فروش ویژه پایان سال مواد شیمیایی شروع شد 

فروش تجهیزات آزمایشگاهی و مواد شیمیایی - فروش لوازم آزمایشگاهی و مواد مصرفی

فروش تجهیزات ازمایشگاهی و کنترل کیفی و تحقیقاتی - فروش دستگاه آزمایشگاهی در همه رشته ها

فروش تجهیزات ازمایشگاه صنایع غذایی - فروش تجهیزات آزمایشگاه آرد و نان - تجهیزات آزمایشگاه کالباس و سوسیس و فراورده های گوشتی 

فروش تجهیزات آزمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی - فروش لوازم ازمایشگاه نفت و بنزین

فروش تجهیزات آزمایشگاه رنگ و رزین - فروش تجهیزات آزمایشگاه پلیمر و لاستیک و پلاستیک

فروش تجهیزات آزمایشگاه کشاورزی - فروش تجهیزات آزمایشگاه گیاه شناسی و گیاه پزشکی 

فروش دستگاه سولفور آنالایزر مطابق ASTM D4294 - تعیین میزان گوگرد در مواد نفتی 

فروش دستگاه اندازه گیری سولفور به روش Xray - فروش دستگاه نواک Noack مطابق استاندارد ASTM D5800

فروش دستگاه فلش پویت تمام اتوماتیک مطابق ASTM D92 , ASTM D93 

فروش دستگاه ویسکومتر کینماتیک مطابق استاندارد ASTM D445 

فروش تجهیزات ازمایشگاه رنگ و رزین 

فروش تجهیزات آزمایشگاه آرد و غلات - گلوتن ایندکس و گلوتن شوی - فالبنگ نامبر -اکستنسوگراف - فارینوگراف

فروش لوازم آزمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی - فروش تجهیزات ازمایشگاه روغن

فروش تجهیزات آزمایشگاه قیر - تست کشش قیر - نفوذ پذیری قیر-نقطه نرمی قیر- ویسکوزیته قر- نقطه اشتعال قیر

دستگاه تست نواک مطابق با استاندارد ASTM D5800

دستگاه تست ویسکوزیته در سرما CCS مطابق استاندارد ASTM D5293

قیمت تجهیزات آزمایشگاهی و قیمت لوازم آزمایشگاهی و قیمت دستگاههای آزمایشگاهی

فروش فریزر آزمایشگاهی و ترازوی آزمایشگاهی و یخچال آزمایشگاهی

فروش تجهیزات آزمایشگاه رنگ و رزین - کراس کات- گرایندومتر-پیکنومتر-فورد کاپ-رنگ سنج

 فروش تجهیزات آزمایشگاه تحقیقاتی مانند اتمیک ابزربشن(جذب اتمی) کروماتوگراف گازی GC و کروماتوگراف مایه HPLC

فروش دستگاه آزمایشگاهی GCMS - GC MASS و ICP و ICPMS 

فروش انواع میکروسکوپ بیولوژی و پاتولوژی و میکروسکوپ اینورت و میکروسکوپ فلورسنس و میکروسکوپ پلاریزان و لوپ

فروش انواع یون کروماتوگراف

فروش پی اچ متر رومیزی و پی اچ متر دستی

فروش هدایت سنج آب

فروش کرودت سنج آب پرتابل و کدرورت سنج رومیزی آزمایشگاهی

فروش دستگاه اتمیک ابزربشن ( جذب اتمی) آنالیز عناصر 

فروش مواد شیمیایی مرک آلمان - فروش مواد شیمیایی سیگما آمریکا

فروش آون و انکوباتور و شیکر انکوباتور و هیتر استایرر تولید دانشور شیمی

 فروش فریزر آزمایشگاهی و یخچال آزمایشگاهی

فروش انواع الکتروفورز عمودی و الکتروفورز افقی و پاور ساپلای