تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی  نفت و گاز و پتروشیمی

 

 1.    دستگاه تست نقطه ذوب       Melting Point
2.    دستگاه تست نقطه انجماد ASTM D1177
3.    دستگاه تست نقطه اشتعال به روش باز ASTM D92 

3.    دستگاه تست نقطه اشتعال به روش بسته ASTM D93

4.    رنگ سنج مواد نفتی پتروشیمی ASTM D156
5.    رنگ سنج Saybolt
6.    کمپراتور رنگ سنجی ASTM D1500
7.    دستگاه تعیین میزان نمک در نفت خام
8.    ویسکوزیمتر کینماتیک ASTM D445
9.    حمام ویسکوزیمتر ( بن ماری ویسکوزیته )
10.    دستگاه اندازه گیری ویسکوزیته در سرما
11.    بن ماری سیرکولاتور( حمام سیرکولاسیون )
12.    دستگاه تعیین نقطه آنیلین
13.    دستگاه تعیین نقطه ابری شدن
14.    دستگاه تعیین نقطه ریزش ASTM D97
15.    تقطیر اتوماتیک نفتی ASTM D86
16.    دستگاه تقطیر نیمه اتوماتیک 2 خانه
17.    دستگاه تقطیر در سرما
18.    دستگاه تعیین میزان خاکستر در مواد نفتی مطابق با استاندارد ASTM D482
19.    دستگاه تعیین پایداری بنزین در برابر اکسیداسیون
20.    دستگاه تعیین میزان اسیدی بودن مواد نفتی
21.    دستگاه تعیین فشار بخار محصولات نفتی
22.    دستگاه تست نقطه دودزدایی برای نفت
23.    دستگاه تعیین تست کف کردن نفت و روغن
24.    دستگاه تعیین تست کف کردن روغن و گریس در دمای بالا
25.    دستگاه تست پایداری روغن در برابر اکسیداسیون
26.    دستگاه دانسیتومتر
27.    دستگاه تست میزان خوردگی مس توسط محصولات نفتی
28.    دستگاه گام تستر
29.    دستگاه تعیین میزان خورندگی گاز مایع
30.    دستگاه تست نفوذ پذیری در روغن و گریس
31.    دستگاه اکتان انالایزر جهت تعیین عدد اکتان
32.    دستگاه مرکاپتان آنالایزر
33.    دستگاه تست آب موجود در محصولات نفتی
34.    دستگاه تعیین تست ناخالصی برای نفت خام و مشتقات نفتی
35.    دستگاه سانتریفیوژ مواد نفتی
36.    اسپکتروفتومتر UV VIS
37.    مادون قرمز FITR
38.    جذب اتمی شعله و کوره (اتمیک ابزربشن)
39.    کروماتوگراف گاز GC
40.    کروماتوگراف مایع HPLC
41.    تانسیومتر کشش سطحی و بین سطحی  مایعات نفتی
42.    پتانسیومتر
43.    کارل فیشر  تیتراتور
44.    مواد شیمیایی مربوطه

اخبار آزمایشگاهی:

فروش ویژه پایان سال تجهیزات آزمایشگاهی شروع شد .

فروش ویژه پایان سال مواد شیمیایی شروع شد 

فروش تجهیزات آزمایشگاهی و مواد شیمیایی - فروش لوازم آزمایشگاهی و مواد مصرفی

فروش تجهیزات ازمایشگاهی و کنترل کیفی و تحقیقاتی - فروش دستگاه آزمایشگاهی در همه رشته ها

فروش تجهیزات ازمایشگاه صنایع غذایی - فروش تجهیزات آزمایشگاه آرد و نان - تجهیزات آزمایشگاه کالباس و سوسیس و فراورده های گوشتی 

فروش تجهیزات آزمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی - فروش لوازم ازمایشگاه نفت و بنزین

فروش تجهیزات آزمایشگاه رنگ و رزین - فروش تجهیزات آزمایشگاه پلیمر و لاستیک و پلاستیک

فروش تجهیزات آزمایشگاه کشاورزی - فروش تجهیزات آزمایشگاه گیاه شناسی و گیاه پزشکی 

فروش دستگاه سولفور آنالایزر مطابق ASTM D4294 - تعیین میزان گوگرد در مواد نفتی 

فروش دستگاه اندازه گیری سولفور به روش Xray - فروش دستگاه نواک Noack مطابق استاندارد ASTM D5800

فروش دستگاه فلش پویت تمام اتوماتیک مطابق ASTM D92 , ASTM D93 

فروش دستگاه ویسکومتر کینماتیک مطابق استاندارد ASTM D445 

فروش تجهیزات ازمایشگاه رنگ و رزین 

فروش تجهیزات آزمایشگاه آرد و غلات - گلوتن ایندکس و گلوتن شوی - فالبنگ نامبر -اکستنسوگراف - فارینوگراف

فروش لوازم آزمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی - فروش تجهیزات ازمایشگاه روغن

فروش تجهیزات آزمایشگاه قیر - تست کشش قیر - نفوذ پذیری قیر-نقطه نرمی قیر- ویسکوزیته قر- نقطه اشتعال قیر

دستگاه تست نواک مطابق با استاندارد ASTM D5800

دستگاه تست ویسکوزیته در سرما CCS مطابق استاندارد ASTM D5293

قیمت تجهیزات آزمایشگاهی و قیمت لوازم آزمایشگاهی و قیمت دستگاههای آزمایشگاهی

فروش فریزر آزمایشگاهی و ترازوی آزمایشگاهی و یخچال آزمایشگاهی

فروش تجهیزات آزمایشگاه رنگ و رزین - کراس کات- گرایندومتر-پیکنومتر-فورد کاپ-رنگ سنج

 فروش تجهیزات آزمایشگاه تحقیقاتی مانند اتمیک ابزربشن(جذب اتمی) کروماتوگراف گازی GC و کروماتوگراف مایه HPLC

فروش دستگاه آزمایشگاهی GCMS - GC MASS و ICP و ICPMS 

فروش انواع میکروسکوپ بیولوژی و پاتولوژی و میکروسکوپ اینورت و میکروسکوپ فلورسنس و میکروسکوپ پلاریزان و لوپ

فروش دستگاه اتمیک ابزربشن ( جذب اتمی) آنالیز عناصر 

فروش مواد شیمیایی مرک آلمان - فروش مواد شیمیایی سیگما آمریکا

فروش آون و انکوباتور و شیکر انکوباتور و هیتر استایرر تولید دانشور شیمی