تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی کشاورزی و گیاه شناسی و گیاه پزشکی


1.    دستگاه تعیین  سطح برگ گیاه (مخرب و غیر مخرب )
2.    محفظه رشد گیاه (گراس چمبر)
3.    اتاقک جوانه زنی
4.    دستگاه رطوبت سنج برگ گیاه (بمب آب گیاه)
5.    فتوسنتز متر
6.    کلروفیل متر
7.    کلروفیل فلورسنس
8.    پرومتر
9.    میکروسکوپ معکوس
10.    استریومیکروسکوپ
11.    اگر خاک و نمونه بردار خاک
12.    رطوبت سنج خاک
13.    دابل رینگ
14.    شوری سنج
15.    دفترچه رنگ خاک مانسل
16.    مولتی پارامتر خاک
17.    پنترومتر
18.    سایکرومتر
19.    کاساگرانده
20.    کلسیمتر
21.    عصاره گیر
22.    همزن خاک
23.    PH متر خاک
24.    EC متر خاک
25.    دستگاه حد روانی خاک به روش نفوذ مخروط
26.    چگالی سنج خاک (هیدرومتر خاک)
27.    چکش تراکم برقی اتوماتیک خاک
28.    نفوذ پذیری خاک بار افتان و بار ثابت
29.    دستگاه پین هول جهت تست واگرایی خاک
30.    دستگاه تک محوری برقی
31.    سبد افت زنی سنگ
32.    دستگاه بار نقطه ای
33.    آسیاب سنگ
34.    سنگ شکن فکی
35.    دستگاه تست سایش لوس آنجلس
36.    مقسم شن و ماسه
37.    شیکر الک خاک
38.    دستگاه تراش خاک
39.    نمونه در اور خاک
40.    میز ویبره جهت دانسیته خاک چسبنده
41.    وسایل دانسیته به روش مخروط
42.    دستگاه برش مستقیم خاک
43.    دستگاه تحکیم همزمان سلولهای سه محوری
44.    مواد شیمیایی مربوطه

اخبار آزمایشگاهی:

فروش تجهیزات آزمایشگاهی و مواد شیمیایی - فروش لوازم آزمایشگاهی و مواد مصرفی

فروش تجهیزات ازمایشگاهی و کنترل کیفی و تحقیقاتی - فروش دستگاه آزمایشگاهی در همه رشته ها

فروش تجهیزات ازمایشگاه صنایع غذایی - فروش تجهیزات آزمایشگاه آرد و نان - تجهیزات آزمایشگاه کالباس و سوسیس و فراورده های گوشتی 

فروش تجهیزات آزمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی - فروش لوازم ازمایشگاه نفت و بنزین

فروش تجهیزات آزمایشگاه رنگ و رزین - فروش تجهیزات آزمایشگاه پلیمر و لاستیک و پلاستیک

فروش تجهیزات آزمایشگاه کشاورزی - فروش تجهیزات آزمایشگاه گیاه شناسی و گیاه پزشکی 

فروش دستگاه سولفور آنالایزر مطابق ASTM D4294 - تعیین میزان گوگرد در مواد نفتی 

فروش دستگاه اندازه گیری سولفور به روش Xray - فروش دستگاه نواک Noack مطابق استاندارد ASTM D5800

فروش دستگاه فلش پویت تمام اتوماتیک مطابق ASTM D92 , ASTM D93 

فروش دستگاه ویسکومتر کینماتیک مطابق استاندارد ASTM D445 

فروش تجهیزات ازمایشگاه رنگ و رزین 

فروش تجهیزات آزمایشگاه آرد و غلات - گلوتن ایندکس و گلوتن شوی - فالبنگ نامبر -اکستنسوگراف - فارینوگراف

فروش لوازم آزمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی - فروش تجهیزات ازمایشگاه روغن

فروش تجهیزات آزمایشگاه قیر - تست کشش قیر - نفوذ پذیری قیر-نقطه نرمی قیر- ویسکوزیته قر- نقطه اشتعال قیر

دستگاه تست نواک مطابق با استاندارد ASTM D5800

دستگاه تست ویسکوزیته در سرما CCS مطابق استاندارد ASTM D5293

قیمت تجهیزات آزمایشگاهی و قیمت لوازم آزمایشگاهی و قیمت دستگاههای آزمایشگاهی

فروش فریزر آزمایشگاهی و ترازوی آزمایشگاهی و یخچال آزمایشگاهی

فروش تجهیزات آزمایشگاه رنگ و رزین - کراس کات- گرایندومتر-پیکنومتر-فورد کاپ-رنگ سنج

 فروش تجهیزات آزمایشگاه تحقیقاتی مانند اتمیک ابزربشن(جذب اتمی) کروماتوگراف گازی GC و کروماتوگراف مایه HPLC

فروش دستگاه آزمایشگاهی GCMS - GC MASS و ICP و ICPMS 

فروش انواع میکروسکوپ بیولوژی و پاتولوژی و میکروسکوپ اینورت و میکروسکوپ فلورسنس و میکروسکوپ پلاریزان و لوپ