تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی تحقیقاتی و آنالیتیکال

1. اسپکتروفتومتر UV-VIS تک پرتویی (یووی-ویزیبل)
2. اسپکتروفتومتر UV-VIS دوپرتویی (دابل بیم)
3. اسپکتروفتومتر NIR
4. اسپکتروفلوریمتر
5. اسپکتروفتومتر فلورسنس
6. جذب اتمی (اتمیک ابزرپشن) شعله و کوره
7. مادون قرمز فوریه FTIR به همراه قرص ساز دستی
8. دستگاه مزدوج القایی ICP
9. دستگاه ICP-MS
10. کروماتوگراف مایع HPLC دو حلاله
11. کروماتوگراف مایع HPLC چهار حلاله
12. کروماتوگراف گازی GC با دتکتورهای FID-TCD-ECD-NPD
13. کروماتوگراف گازی به همراه دتکتور جرمی GC MS
14. پارتیکل سایز انالایزر Particle size analyzer مایعات
15. آنالایزر حرارتی DSC و انالایزر DSC/TGA/STA
16. فرمانتور آزمایشگاهی و فرمانتور صنعتی
17. تانسیومتر کشش سطحی و بین سطحی
18. دستگاه اندازه گیری زاویه تماس Contact Angle
19. دستگاه XRF رومیزی و پرتابل
20. دستگاه XRD رومیزی
21. دستگاه رزونانس مغناطیس هسته NMR

اخبار آزمایشگاهی:

فروش ویژه پایان سال تجهیزات آزمایشگاهی شروع شد .

فروش ویژه پایان سال مواد شیمیایی شروع شد 

فروش تجهیزات آزمایشگاهی و مواد شیمیایی - فروش لوازم آزمایشگاهی و مواد مصرفی

فروش تجهیزات ازمایشگاهی و کنترل کیفی و تحقیقاتی - فروش دستگاه آزمایشگاهی در همه رشته ها

فروش تجهیزات ازمایشگاه صنایع غذایی - فروش تجهیزات آزمایشگاه آرد و نان - تجهیزات آزمایشگاه کالباس و سوسیس و فراورده های گوشتی 

فروش تجهیزات آزمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی - فروش لوازم ازمایشگاه نفت و بنزین

فروش تجهیزات آزمایشگاه رنگ و رزین - فروش تجهیزات آزمایشگاه پلیمر و لاستیک و پلاستیک

فروش تجهیزات آزمایشگاه کشاورزی - فروش تجهیزات آزمایشگاه گیاه شناسی و گیاه پزشکی 

فروش دستگاه سولفور آنالایزر مطابق ASTM D4294 - تعیین میزان گوگرد در مواد نفتی 

فروش دستگاه اندازه گیری سولفور به روش Xray - فروش دستگاه نواک Noack مطابق استاندارد ASTM D5800

فروش دستگاه فلش پویت تمام اتوماتیک مطابق ASTM D92 , ASTM D93 

فروش دستگاه ویسکومتر کینماتیک مطابق استاندارد ASTM D445 

فروش تجهیزات ازمایشگاه رنگ و رزین 

فروش تجهیزات آزمایشگاه آرد و غلات - گلوتن ایندکس و گلوتن شوی - فالبنگ نامبر -اکستنسوگراف - فارینوگراف

فروش لوازم آزمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی - فروش تجهیزات ازمایشگاه روغن

فروش تجهیزات آزمایشگاه قیر - تست کشش قیر - نفوذ پذیری قیر-نقطه نرمی قیر- ویسکوزیته قر- نقطه اشتعال قیر

دستگاه تست نواک مطابق با استاندارد ASTM D5800

دستگاه تست ویسکوزیته در سرما CCS مطابق استاندارد ASTM D5293

قیمت تجهیزات آزمایشگاهی و قیمت لوازم آزمایشگاهی و قیمت دستگاههای آزمایشگاهی

فروش فریزر آزمایشگاهی و ترازوی آزمایشگاهی و یخچال آزمایشگاهی

فروش تجهیزات آزمایشگاه رنگ و رزین - کراس کات- گرایندومتر-پیکنومتر-فورد کاپ-رنگ سنج

 فروش تجهیزات آزمایشگاه تحقیقاتی مانند اتمیک ابزربشن(جذب اتمی) کروماتوگراف گازی GC و کروماتوگراف مایه HPLC

فروش دستگاه آزمایشگاهی GCMS - GC MASS و ICP و ICPMS 

فروش انواع میکروسکوپ بیولوژی و پاتولوژی و میکروسکوپ اینورت و میکروسکوپ فلورسنس و میکروسکوپ پلاریزان و لوپ

 فروش میکروسکوپ الکترونی رومیزی آزمایشگاهی و میکروسکوپ الکترونی SEM و AFMو TEM

فروش دستگاه اتمیک ابزربشن ( جذب اتمی) آنالیز عناصر 

فروش مواد شیمیایی مرک آلمان - فروش مواد شیمیایی سیگما آمریکا

فروش آون و انکوباتور و شیکر انکوباتور و هیتر استایرر تولید دانشور شیمی

 فروش فریزر آزمایشگاهی و یخچال آزمایشگاهی