تولیدکنندگان کشور های اروپایی در خصوص تجهیزات آزمایشگاهی

نماینده فروش Eppendorf آلمان

کمپانی اپندورف آلمان تولید کننده PCR و Real Time PCR ، میکروسانتریفیوژ و سانتریفیوژ ، پیپتور و سمپلر ، هات بلات و تجهیزات آزمایشگاه بیوتکنولوژی در آلمان می باشد

نماینده فروش Biotech انگلستان

کمپانی Biotech انگلستان تولیدکننده الایزا ریدر و الازا واشر و تجهیزات ازمایشگاه ژنتیک و آسیب شناسی و PCR می باشد

نماینده فروش Elchrom سوئیس

کمپانی Elchrom سوییس تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی

نماینده فروش Bandelin آلمان

کمپانی Bandelin آلمان تولید کننده حمام های التراسونیک و هموژنایزر التراسونیک و تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی مربوطه در آلمان می باشد

نماینده فروش Lenton انگلستان

کمپانی Lenton انگلستان تولیدکننده انواع کوره آزمایشگاهی و کوره خاکستر گیری و همچنین کوره های صنعتی می باشد

نماینده فروش Carbolit انگلستان

کمپانی Carbolit انگلستان تولیدکننده انواع کوره آزمایشگاهی و کوره خاکستر گیری و همچنین کوره های صنعتی می باشد 

نماینده فروش Leika آلمان

کمپانی Leika آلمان تولیدکننده انواع میکروسکوپ آزمایشگاهی و میکروسکوپ اینورت و میکروسکوپ پلاریزان و همچنین انواع میکروتورم و الترامیکروتوم و تیشوپروسسور می باشد.

نماینده فروش Hund آلمان

کمپانی Hund آلمان تولیدکننده انواع میکروسکوپ آزمایشگاهی و میکروسکوپ اینورت و میکروسکوپ پلاریزان و استریومیکروسکوپ و میکروسکوپ استاد دانشجو می باشد

نماینده فروش  Mocros اتریش

کمپانی Micros اتریش تولیدکننده انواع میکروسکوپ آزمایشگاهی و میکروسکوپ اینورت و میکروسکوپ پلاریزان و استریومیکروسکوپ و میکروسکوپ استاد دانشجو می باشد 

نماینده فروش Optica ایتالیا

 کمپانی Optica ایتالیا تولیدکننده انواع میکروسکوپ آزمایشگاهی و میکروسکوپ اینورت و میکروسکوپ پلاریزان و استریومیکروسکوپ و میکروسکوپ استاد دانشجو می باشد

نماینده فروش Stanhope seta انگلستان

کمپانی Stanhope Seta انگلیس تولید کننده تجهیزات آزمایشگاه نفت و پتروشیمی از جمله فلش پوینت ،تقطیر نفتی،گام تستر،تست خوردگی مس،رنگ سنج نفتی می باشد

نماینده فروش petrotest آلمان

کمپانی Petrotest آلمان تولید کننده تجهیزات آزمایشگاه نفت و پتروشیمی از جمله فلش پوینت ،تقطیر نفتی،گام تستر،تست خوردگی مس،رنگ سنج نفتی می باشد 

نماینده فروش  Milwaukee ایتالیا

کمپانی میلواکی ایتالیا تولید کننده تجهیزات آزمایشگاه آب و فاضلاب از جمله PH متر و EC متر و اکسیژن متر و لوازم آزمایشگاه مربوطه در ایتالیا می باشد

نماینده فروش Crison اسپانیا

کمپانی Crison اسپانیا تولید کننده تجهیزات آزمایشگاه آب و فاضلاب از جمله PH متر و EC متر و اکسیژن متر و لوازم آزمایشگاه مربوطه در اسپانیا می باشد 

نماینده فروش Merck آلمان

کمپانی Merck آلمان یا همان مرک آلمان بزرگترین تولیدکننده مواد شیمیایی و محیط کشت آزمایشگاهی در دنیا بوده و کلیه مواد های شیمیئی آن ساخت آلمان می باشد

نماینده فروش Foss دانمارک

کمپانی Foss دانمارک تولیدکننده میلکو اسکن ، آنالایزر شیر ، انالایزر مواد غذایی NIR و کلدال هضم و تقطیر و سوکسله اتوماتیک در دانمارک می باشد

نماینده فروش  Behr آلمان

کمپانی Behr آلمان تولیدکننده کجلدال هضم و تقطیر آزمایشگاهی و سوکسله اتوماتیک و سوکسله دستی و دستگاه فیبر خام مواد غذایی در آلمان می باشد 

نماینده فروش Gerhard آلمان

کمپانی Gerhardt آلمان تولیدکننده کجلدال هضم و تقطیر اتوماتیک و کلدال دستی ، سوکسله اتوماتیک و سوکسله دستی و دستگاه فیبر خام مواد غذایی در آلمان می باشد  

نماینده فروش Velp ایتالیا

کمپانی Velp ایتالیا تولیدکننده کجلدال هضم و تقطیر، سوکسله و دستگاه فیبر خام ،هات پلیت ، هیتر مگنت ، BOD متر و راکتور COD شیکر لوله ورتکس در ایتالیا می باشد 

نماینده فروش Buchi سوییس

کمپانی Buchi سوئیس تولیدکننده کجلدال هضم و تقطیر اتوماتیک و کلدال دستی ، سوکسله اتوماتیک و دستگاه فیبر خام مواد غذایی و راکتور آزمایشگاهی در سوییس می باشد 

نماینده فروش LLA Instrument آلمان

کمپانی LLA Instrument تولیدکننده اسپکتروفتومتر های NIR آزمایشگاهی و آنلاین در آلمان می باشد

نماینده فروش Chopin فرانسه

کمپانی شوپن Chopin فرانسه تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاه آرد و غلات و خمیر از جمله الوئوگراف،کانسیستوگراف،اکستنسوگراف،فارینوگراف،آمیلوگراف و انالایزر آرد NIT می باشد

نماینده فروش Sinar انگلستان

کمپانی Sinar انگلستان تولیدکننده رطوبت سنج غلات رومیزی و رطوبت سنج غلات پرتابل ،رطوبت سنج آرد و نمونه گیر غلات در انگلستان می باشد

نماینده فروش Bruins آلمان

کمپانی Bruins المان تولیدکننده انالایزر آرد و انالایزر غلات به ورش NIR و NIT در آلمان می باشد

نماینده فروش Brabender آلمان

کمپانی برابندرBrabender آلمان تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاه آرد و غلات و خواص رئولوژی آنها از جمله آمیلوگراف ،فارینوگراف،گلوتوگراف ،آسیاب غلات و کلیه لوازم آزمایشگاه آرد می باشد

نماینده فروش Perten سوئد

کمپانی Perten سوئد تولیدکننده گلوتن واشر و گلوتن ایندکس، فالینگ نامبر، آسیاب غلات ،اتوانالایزر آرد و غلات ،اتوانالایزر مواد غذایی و لوازم آزمایشگاه آرد و غلات می باشد

نماینده فروش Agro Electronic بلغارستان

کمپانی Agro electronic تولیدکننده انالایزر شیر پرتابل و انالایزر شیر رومیزی و تجهیزات آزمایشگاهی مربوط به دام و طیور و دامداری در بلغارستان می باشد

نماینده فروش Uvitec آلمان

کمپانی Uvitec آلمان تولیدکننده دستگاه ژل داک (ژل داکیومنتیشن) و ترانس ایلومیناتور، الکتروفورز افقی و عمودی و تجهیزات آزمایشگاه ژنتیک و پی سی ار می باشد

نماینده فروش Cleaver انگلستان

کمپانی Uvitec آلمان تولیدکننده دستگاه ژل داک (ژل داکیومنتیشن) و ترانس ایلومیناتور، الکتروفورز افقی و عمودی و تجهیزات آزمایشگاه ژنتیک و پی سی ار می باشد 

نماینده فروش کمپانی Binder آلمان

 کمپانی Binder بیندر آلمان تولیدکننده آون و اینکوباتور و آون خلاء و اینکوباتور Co2 و ژرمیناتور و گراس چمبر و چمبر های تست محیطی و دارویی و فریزر 80- درجه در آلمان می باشد

نماینده فروش Memmert آلمان

 کمپانی Memmert ممرت المانتولیدکننده آون و اینکوباتور و آون خلاء و اینکوباتور Co2 و ژرمیناتور و گراس چمبر و چمبر های تست محیطی و دارویی در آلمان می باشد 

نماینده فروش MMM آلمان

 کمپانی MMM آلمان تولیدکننده آون و اینکوباتور و آون خلاء و اینکوباتور Co2 و ژرمیناتور و گراس چمبر و چمبر های تست محیطی و دارویی در آلمان می باشد  

نماینده فروش کمپانی ADC انگلستان

کمپانی ADC انگلستان تولیدکننده لوازم آزمایشگاهی گیاه شناسی از جمله سطح برگ گیاه و پرومتر و فتوسنتز متر و کلروفیل متر می باشد.

نماینده فروش Delta-T انگلستان

کمپانی ADC انگلستان تولیدکننده لوازم آزمایشگاهی گیاه شناسی از جمله سطح برگ گیاه ، پرومتر ، فتوسنتز متر ، کلروفیل متر و آنالایزر ریشه گیاه می باشد. 

نماینده فروش Hansatech انگلستان

کمپانی ADC انگلستان تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی گیاه شناسی از جمله کلروفیل فلورسانس استرس متر گیاهی ، پرومتر ، فتوسنتز متر و کلروفیل متر می باشد.  

نماینده فروش ELE انگلستان

کمپانی ELE انگلستان توزیع کننده تجهیزات و لوازم آزمایشگاه خاک و کشاورزی و سیمان می باشد

نماینده فروش کمپانی AnalytikJena آلمان

کمپانی آنالیتیک ینا تولیدکننده دستگاه اتمیک ابزربشن و اسپکتروفتومتر در آلمان می باشد.

نماینده فروش کمپانی CECIL انگلستان

کمپانی Cecil انگلستان تولید کننده تجهیزات آزمایشگاه آنالیتیکال از جمله HPLC-GC و اسپکتروفتومتر می باشد.

نماینده فروش WTW آلمان

کمپانی WTW تولیدکننده تجهیزات تست آب و فاضلاب از جمله PH متر و EC متر و اکسیژن متر و TDS متر و BOD متر و انکوباتور BOD در آلمان می باشد.

نماینده فروش Hanna ایتالیا

کمپانی Hanna ایتالیا تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاه تست آب و فاضلاب از جمله PH متر و EC متر و اکسیژن متر و TDS متر و مولتی متر در ایتالیا می باشد. 

نماینده فروش Mtrohm سوییس

کمپانی Metrohm متروم سوییس تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاه  آب و فاضلاب  وآزمایشگاه شیمی از جمله PH متر و EC متر و پلاروگراف ، تیتراتور، کارل فیشردر سوئیس می باشد. 

نماینده فروش Consort بلژیک

کمپانی Consort بلژیک تولیدکننده تجهیزات تست آب و فاضلاب از جمله PH متر و EC متر و اکسیژن متر و TDS متر در بلژیک می باشد. 

نماینده فروش Nabertherm آلمان

کمپانی Nabertherm نبرترم آلمان یکی از بزرگترین تولیدکنندگاه کوره های آزمایشگاهی و کوره خاکسترگیری و Tube Furnac در آلمان می باشد

نماینده فروش Zeiss آلمان

کمپانی Zeiss زایس آلمان بزرگترین تولیدکننده میکروسکوپهای آزمایشگاهی و میکروسکوپ الکترونی SEM-AFM TEM در دنیا می باشد.

نماینده فروش PG Instrument انگلستان

کمپانی PG تولیدکننده دستگاه آزمایشگاه تحقیقاتی از جمله دستگاه اسپکتروفتومتر یووی و اسپکت دابل بیم و جذب اتمی شعله و کوره می باشد

نماینده فروش Knauer آلمان

کمپانی Knauer کناور آلمان تولید کننده لوازم آزمایشگاهی از جمله GC و HPLC در آلمان می باشد.

نماینده فروش Bastak ترکیه

کمپانی باستاک Bastak ترکیه تولیدکننده تجهیزات ازمایشگاه آرد و غلات از جمله گلوتن ایندکس و فالینگ نامبر و آسیاب و رطوبت سنج در ترکیه می باشد

نماینده فروش Yujibasch ترکیه

کمپانی یوجیباش Yujibaschترکیه تولیدکننده تجهیزات ازمایشگاه آرد و غلات از جمله گلوتن ایندکس و فالینگ نامبر و آسیاب و رطوبت سنج در ترکیه می باشد 

کشور های آمریکایی و استرالیا در خصوص تجهیزات آزمایشگاهی

 

نماینده فروش Biotek آمریکا

کمپانی بایوتک Biotek آمریکا تولیدکننده مشهورترین الایزا ریدر و الایزا واشر ، میکرو پلیت ریدر، استریپپ ریدر و مولتی مد ریدر در آمریکا می باشد.

نماینده فروش MVE آمریکا

کمپانی MVE آمریکا از قدیمیترین تولیدکننده های تانک نیتروژن ،تاکح حمل نیتروژن ، تانک نگهداری اسپرم و تانک حمل نیتروژن و اسپرم کنستر دار در آمریکا می باشد.

نماینده فروش Thermo آمریکا

کمپانی Thermo آمریکا بزرگترین تولید کننده و توزیع کننده تجهیزات آزمایشگاهی و دستگاههای آزمایشگاهی در دنیا می باشد

نماینده فروش Dickyjohn آمریکا

کمپانی دیکی جان آمریکا تولیدکننده رطوبت سنج غلات پارچی و انالایزر ارد و غلات در آمریکا می باشد

نماینده فروش Kohler آمریکا

کمپانی کوهلر آمریکا تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی از جمله فلش پوینت، فریزینگ پوینت، گام تستر،تقطیر نفتی،تقطیر در خلاء، ویسکومتر کینماتیک می باشد

نماینده فروش Biorad آمریکا

کمپانی Biorad بایورد آمریکا تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاه ژنتیک و آسیب شناسی از جمله PCR و Real Time PCR و الکتروفورز دوبعدی و دستگاههای آزمایشگاهی می باشد.

نماینده فروش Shellab آمریکا

کمپانی Shellab امریکا تولیدکننده دستگاههای جنرال آزمایشگاهی از جمله آون ،انکوباتور ،Co2 انکوباتور، آون وکیوم ، فریزر و هود لامینار و هود شیمیایی در آمریکا می باشد.

نماینده فروش Nuaire آمریکا

کمپانی Nuaire امریکا تولیدکننده دستگاههای جنرال آزمایشگاهی از جمله آون ،انکوباتور ،Co2 انکوباتور، آون وکیوم ، فریزر و هود لامینار و هود شیمیایی در آمریکا می باشد.

نماینده فروش Soil moisture آمریکا

کمپانی Soil Moistureآمریکا بزرگترین تولیدکننده تجهیزات ازمایشگاه کشاورزی و خاک و گیاه شناسی از جمله تانسیومتر خاک، دستگاه Pressur Plate و غیره می باشد

نماینده فروش  Licor آمریکا

کمپانی Licor آمریکا تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاه گیاه شناسی و گیاه پزشکی از جمله سطح سنج برگ گیاه ،فتوسنتز متر، پرومتر و تشعشع سنج Par می باشد.

نماینده فروش Perkinelmer آمریکا

کمپانی پرکین المر آمریکا بزرگترین تولیدکننده جذب اتمی ،اسپکتروفتومتر،FTIR - ICP - ICPMS - GC - HPLC - DSC - LC در آمریکا می باشد

نماینده فروش Agilent آمریکا

کمپانی Agilent اجیلنت آمریکا تولیدکننده جذب اتمی ،اسپکتروفتومتر،FTIR - ICP - ICPMS - GC - HPLC - DSC - LC در آمریکا می باشد

نماینده فروش Hach آمریکا

کمپانی Hach آمریکا تولیدکننده اسپکتروفتومتر آب و فاضلاب و PH متر و EC متر و اکسیژن متر و مولتی متر مربوط به آب و فاضلاب می باشد

نماینده فروش Newport استرالیا

 کمپانی Newport استرالیا تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی خمیر و ارد می باشد که توسط پرتن سوئد خریداری شده است

نماینده فروش کمپانی Varian استرالیا

کمپانی Varian آمریکا استرالیا تولیدکننده جذب اتمی ،اسپکتروفتومتر،FTIR - ICP - ICPMS - GC - HPLC - DSC - LC در استرالیا می باشد 

نماینده فروش GBC استرالیا

کمپانی GBC استرالیا تولیدکننده جذب اتمی ،اسپکتروفتومتر در استرالیا می باشد 

 

تولیدکنندگان کشور های آسیایی در خصوص تجهیزات آزمایشگاهی

نماینده فروش Olympus ژاپن

کمپانی المپیوس ژاپن تولید کننده میکروسکوپ های معروف CX21 و CX22 و انواع میکروسکوپ تحقیقاتی و میکروسکوپ کانفوکال و میکروسکوپ اینورت و پلاریزان در ژاپن می باشد

نماینده فروش Nikon ژاپن

کمپانی Nikon ژاپن تولید کننده میکروسکوپ های دو چشمی و سه چشمی و انواع میکروسکوپ تحقیقاتی و میکروسکوپ کانفوکال و میکروسکوپ اینورت و پلاریزان در ژاپن می باشد

نماینده فروش Bioflux ژاپن

کمپانی Bioflux ژاپن تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاه ژنتیک و آسیب شناسی از جمله PCR و Real Time PCR و الکتروفورز و دستگاههای آزمایشگاهی می باشد. 

نماینده فروش Konica Minolta ژاپن

تولیدکننده معروف کلروفیل متر Spad502 در ژاپن در خصوص آزمایشگاه کشاورزی و گیاه شناسی می باشد.

نماینده فروش Korea Tech کره

کمپانی Korea Tech تولیدکننده تجهیزات ازمایشگاه کشاورزی (فتوسنتز متر و پرومتر و Leaf Area ) و آزمایشگاه عمومی و آزمایشگاه نفت و پتروشیمی و آزمایشگاه صنعتی در کره می باشد

نماینده فروش Fintech کره

کمپانی Fintech فاینتک کره تولید کننده دستگاه های آزمایشگاه عمومی از جمله آون و اینکوباتور و کوره و شیکر و شیکر انکوباتور و هات پلیت شوف بالن در کره می باشد  

نماینده فروش Labtech کره

کمپانی Labtech لبتک کره تولیدکننده دستگاههای جنرال آزمایشگاهی از جمله آون ،انکوباتور ،Co2 انکوباتور، آون وکیوم ، فریزر و هود لامینار و هود شیمیایی در کره می باشد. 

نماینده فروش AZ تایوان

کمپانی AZ تایوان تولیدکننده اسپکتروفتومتر آب و فاضلاب و PH متر و EC متر و اکسیژن متر و مولتی متر مربوط به آب و فاضلاب می باشد 

نماینده فروش Eutech سنگاپور

 کمپانی Eutech سنگاپور تولیدکننده اسپکتروفتومتر آب و فاضلاب و PH متر و EC متر و اکسیژن متر و مولتی متر مربوط به آب و فاضلاب می باشد

نماینده فروش Operon کره

کمپانی Operon کره تولیدکننده دستگاههای جنرال آزمایشگاهی از جمله آون ،انکوباتور ،Co2 انکوباتور، آون وکیوم ، فریزر و هود لامینار و هود شیمیایی در کره می باشد.  

نماینده  MicroTech کره

 

نماینده فروش  FINE PCR کره

 

 

 

 

اخبار آزمایشگاهی:

فروش تجهیزات آزمایشگاهی و مواد شیمیایی - فروش لوازم آزمایشگاهی و مواد مصرفی

فروش تجهیزات ازمایشگاهی و کنترل کیفی و تحقیقاتی - فروش دستگاه آزمایشگاهی در همه رشته ها

فروش تجهیزات ازمایشگاه صنایع غذایی - فروش تجهیزات آزمایشگاه آرد و نان - تجهیزات آزمایشگاه کالباس و سوسیس و فراورده های گوشتی 

فروش تجهیزات آزمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی - فروش لوازم ازمایشگاه نفت و بنزین

فروش تجهیزات آزمایشگاه رنگ و رزین - فروش تجهیزات آزمایشگاه پلیمر و لاستیک و پلاستیک

فروش تجهیزات آزمایشگاه کشاورزی - فروش تجهیزات آزمایشگاه گیاه شناسی و گیاه پزشکی 

فروش دستگاه سولفور آنالایزر مطابق ASTM D4294 - تعیین میزان گوگرد در مواد نفتی 

فروش دستگاه اندازه گیری سولفور به روش Xray - فروش دستگاه نواک Noack مطابق استاندارد ASTM D5800

فروش دستگاه فلش پویت تمام اتوماتیک مطابق ASTM D92 , ASTM D93 

فروش دستگاه ویسکومتر کینماتیک مطابق استاندارد ASTM D445 

فروش تجهیزات ازمایشگاه رنگ و رزین 

فروش تجهیزات آزمایشگاه آرد و غلات - گلوتن ایندکس و گلوتن شوی - فالبنگ نامبر -اکستنسوگراف - فارینوگراف

فروش لوازم آزمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی - فروش تجهیزات ازمایشگاه روغن

فروش تجهیزات آزمایشگاه قیر - تست کشش قیر - نفوذ پذیری قیر-نقطه نرمی قیر- ویسکوزیته قر- نقطه اشتعال قیر

دستگاه تست نواک مطابق با استاندارد ASTM D5800

دستگاه تست ویسکوزیته در سرما CCS مطابق استاندارد ASTM D5293

قیمت تجهیزات آزمایشگاهی و قیمت لوازم آزمایشگاهی و قیمت دستگاههای آزمایشگاهی

فروش فریزر آزمایشگاهی و ترازوی آزمایشگاهی و یخچال آزمایشگاهی

فروش تجهیزات آزمایشگاه رنگ و رزین - کراس کات- گرایندومتر-پیکنومتر-فورد کاپ-رنگ سنج

 فروش تجهیزات آزمایشگاه تحقیقاتی مانند اتمیک ابزربشن(جذب اتمی) کروماتوگراف گازی GC و کروماتوگراف مایه HPLC

فروش دستگاه آزمایشگاهی GCMS - GC MASS و ICP و ICPMS 

فروش انواع میکروسکوپ بیولوژی و پاتولوژی و میکروسکوپ اینورت و میکروسکوپ فلورسنس و میکروسکوپ پلاریزان و لوپ