Agri---png.png

دستگاه اندازه گیری فتوسنتز گیاه >> فتوسنتزمتر

Image

دستگاه فتوسنتزمتر - اندازه گیری فتوسنتز

دستگاه فتوسنتزمتر - فتوسنتز متر - دستگاه اندازه گیری فتوسنتز گیاه ، این دستگاه جهت اندازه گیری عمل فتوسنتز در گیاهان استفاده میشود . دستگاه فتوسنتز متر یا همان دستگاه اندازه گیری فتوسنتز با قابلیت اندازه گیری فتوسنتز گیاه و تبادل CO2 و اندازه گیری هدایت روزنه و دمای گیاه و PAR در آزمایشگاههای گیاه شناسی استفاده میوشد .دستگاه فتوسنتز متر قتبلیت حمل به مزرعه و جنگا و استفاده رومیزی در آزمایشگاه را دارا می باشد .

این دستگاه در آزمایشگاه کشاورزی و آزمایشگاه گیاه شناسی و آزمایشگاه تحقیقاتی مورد استفاده قرار میگیرد

شرکت دانشور شیمی واردکننده تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی و تحقیقاتی و مواد شیمیایی می باشد . همچنین شرکت دانشور شیمی قابلیت تامین قطعات یدکی تجهیزات ازمایشگاهی و دستگاههای آزمایشگاهی خریداری شده توسط مراکز که دچار مشکل گردیده اند را دارا می باشد.

 

محصولات مرتبط به آزمایشگاه گیاه شناسی و کشاورزی >>

دستگاه پرومتر - پورومتر

دستگاه پرومتر - پورومتر

کاربرد : آزمایشگاه کشاورزی و گیاه شناسی

دستگاه پرومتر جهت اندازه گیری هدایت روزنه برگ گیاه .

دستگاه فتوسنتزمتر

دستگاه فتوسنتزمتر

کاربرد : آزمایشگاه کشاورزی و گیاه شناسی

دستگاه فتوسنتزمتر جهت اندازه گیری فتوسنتز در برگ گیاه .

دستگاه سطح سنج برگ گیاه

دستگاه سطح سنج برگ گیاه

کاربرد : آزمایشگاه کشاورزی و گیاه شناسی

دستگاه سطح برگ گیاه جهت اندازه گیری سطح برگ گیاه می باشد

 دستگاه تشعشع سنج PAR

دستگاه تشعشع سنج PAR

کاربرد : آزمایشگاه کشاورزی و گیاه شناسی

دستگاه تشعشع سنج Par جهت اندازه گیری تشعشع خورشید 

دستگاه کلروفیل فلورسانس

دستگاه کلروفیل فلورسانس

کاربرد : آزمایشگاه کشاورزی و گیاه شناسی

جهت اندازه گیری کلروفیل فلورسانس در برگ گیاه می باشد

دستگاه بمب آب برگ گیاه

دستگاه بمب آب برگ گیاه

کاربرد : آزمایشگاه کشاورزی و گیاه شناسی

این دستگاه جهت اندازه گیری رطوبت در برگ گیاه می باشد

 دستگاه کلروفیل متر

دستگاه کلروفیل متر

کاربرد : آزمایشگاه گیاه شناسی و کشاورزی

دستگاه کلروفیل متر جهت اندازه گیری کلروفیل برگ گیاه می باشد

دستگاه ژرمیناتور گیاه

دستگاه ژرمیناتور گیاه

کاربرد : آزمایشگاه گیاه شناسی و کشاورزی

دستگاه ژرمیناتور جهت رشد گیاه در نور و رطوبت و دما استفاده میشود.

تمامی حقوق و مطالب وب سایت متعلق به شرکت دانشور شیمی آرین می باشد و استفاده از آن مجاز نمی باشد