food-png.png

دستگاه هود شیمیایی >> Fume Hood

Image

 هود شیمیایی آزمایشگاهی 

هود شیمیایی یا همان فیوم هود جهت ایتفاده در آزمایشگاه برای قراردادن دستگاههایی که بخارات سمی در حین کار تولید می نمایند و همچنین کار با مواد شیمیایی در داخل آن استفاده می شود و با مکش تمامی بخارات را به خارج از فضای آزمایشگاه هدایت می نماید.

شرکت دانشور شیمی واردکننده تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی و تحقیقاتی و مواد شیمیایی می باشد . همچنین شرکت دانشور شیمی قابلیت تامین قطعات یدکی تجهیزات ازمایشگاهی و دستگاههای آزمایشگاهی خریداری شده توسط مراکز که دچار مشکل گردیده اند را دارا می باشد.

 

محصولات مرتبط به آزمایشگاه شیر و لبنیات >>

دستگاه سوماتیک سل کانتر

دستگاه سوماتیک سل کانتر

کاربرد : آزمایشگاه شیر و لبنیات

دستگاه سوماتیک سل کانتر جهت شمارش سلولهای سوماتیک شیر

تجهیزات آزمایشگاه مواد غذایی

لوازم آزمایشگاه مواد غذایی

تجهیزات آزمایشگاه صنایع غذایی

لوازم آزمایشگاه صنایع غذایی

دستگاه میلکواسکن شیر

دستگاه میلکواسکن شیر

کاربرد : آزمایشگاه تقلبات شیر

دستگاه اتوآنالایزر شیر جهت کشف تقلبات شیر به روش FTIR

تجهیزات آزمایشگاه مواد غذایی

لوازم آزمایشگاه مواد غذایی

تجهیزات آزمایشگاه صنایع غذایی

لوازم آزمایشگاه صنایع غذایی

دستگاه انکوباتور

دستگاه انکوباتور

کاربرد : آزمایشگاه تقلبات شیر

دستگاه انکوباتور جهت کشت سلولی و میکروبی

تجهیزات آزمایشگاه مواد غذایی

لوازم آزمایشگاه مواد غذایی

تجهیزات آزمایشگاه صنایع غذایی

لوازم آزمایشگاه صنایع غذایی

سیستم کلدال هضم و تقطیر

سیستم کلدال هضم و تقطیر

کاربرد : آزمایشگاه شیر و لبنیات

سیستم کلدال هضم و تقطیر جهت اندازه گیری پروتیین

هود شیمیایی - هود شیمیائی

فیوم هود - ffume hood

تجهیزات آزمایشگاهی

لوازم آزمایشگاهی

دستگاه سانتریفیوژ شیر

دستگاه سانتریفیوژ شیر

کاربرد : آزمایشگاه شیر و لبنیات

دستگاه سانتریفیوژ شیر جهت جداسازی چربی از شیر  

هود شیمیایی - هود شیمیائی

فیوم هود - ffume hood

تجهیزات آزمایشگاهی

لوازم آزمایشگاهی

دستگاه آون - فور

دستگاه آون - فور

کاربرد : آزمایشگاه شیر و لبنیات

دستگاه آون یا فور جهت خشک کردن لوازم ازمایشگاهی

هود شیمیایی - هود شیمیائی

فیوم هود - ffume hood

تجهیزات آزمایشگاهی

لوازم آزمایشگاهی

دستگاه سوکسله اتوماتیک

دستگاه سوکسله اتوماتیک

کاربرد : آزمایشگاه شیر و لبنیات

دستگاه سوکسله جهت اندازه گیری چربی

هود شیمیایی - هود شیمیائی

فیوم هود - ffume hood

تجهیزات آزمایشگاهی

لوازم آزمایشگاهی

دستگاه کرایسکوپ

دستگاه کرایسکوپ

کاربرد : آزمایشگاه شیر و لبنیات

دستگاه کرایسکوپ جهت اندازه گیری آب افزوده شده به شیر  

هود شیمیایی - هود شیمیائی

فیوم هود - ffume hood

تجهیزات آزمایشگاهی

لوازم آزمایشگاهی

هود میکروبی لامینار

هود میکروبی لامینار

کاربرد : آزمایشگاه شیر و لبنیات

هود میکروبی جهت تصفیه و خارج نمودن عوامل ارگانیک

هود شیمیایی - هود شیمیائی

فیوم هود - ffume hood

تجهیزات آزمایشگاهی

لوازم آزمایشگاهی

دستگاه فیبر خام اتوماتیک

دستگاه فیبر خام اتوماتیک

کاربرد : آزمایشگاه شیر و لبنیات

دستگاه فیبر خام جهت اندازه گیری فیبر و ADF وNDF

تجهیزات آزمایشگاه مواد غذایی

لوازم آزمایشگاه مواد غذایی

تجهیزات آزمایشگاه صنایع غذایی

لوازم آزمایشگاه صنایع غذایی

بوتیرومتر شیر و پنیر و خامه

بوتیرومتر شیر و پنیر و خامه

کاربرد : آزمایشگاه شیر و لبنیات

بوتیرومتر های شیر جهت شیر و پنیر و خامه و کره

تجهیزات آزمایشگاه مواد غذایی

لوازم آزمایشگاه مواد غذایی

تجهیزات آزمایشگاه صنایع غذایی

لوازم آزمایشگاه صنایع غذایی

هود شیمیایی آزمایشگاهی

هود شیمیایی آزمایشگاهی

کاربرد : آزمایشگاه شیر و لبنیات

هود شیمیایی جهت خروج بخارات شیمیایی از آزمایشگاه

تجهیزات آزمایشگاه مواد غذایی

لوازم آزمایشگاه مواد غذایی

تجهیزات آزمایشگاه صنایع غذایی

لوازم آزمایشگاه صنایع غذایی

تجهیزات آزمایشگاه مواد غذایی - لوازم آزمایشگاه مواد غذایی و دستگاه های آزمایشگاه صنایع غذایی

تجهیزات آزمایشگاه صنایع غذایی - لوازم آزمایشگاه صنایع غذایی - مواد شیمیایی

تجهیزات آزمایشگاه مواد غذایی چیست ؟ لوازم آزمایشگاهی مواد غذایی چیست ؟ چگونه تجهیزات آزمایشگاهی  تهیه نماییم ؟

هود شیمیایی چیست ؟ آیا هود شیمیائی همان فیوم هود است ؟ کاربرد هود شیمیایی چیست ؟ چگونه هود شیمیائی گازهای سمی آزمایشگاه را خارج می کند ؟ آیا سایزهای هود شیمیایی متفاوت است ؟ هود شیمیائی با موتور فن سانتریفیوژی قویتر است یا با موتور فن معمولی ؟

تمامی حقوق و مطالب وب سایت متعلق به شرکت دانشور شیمی آرین می باشد و استفاده از آن مجاز نمی باشد